به کلینیک مسعود خوش آمدید

ساعات کاری : شنبه الی پنجشنبه - 7 صبح الی 9 شب
  تلفن تماس : +98-21-8833-6310

برنامه مطب ها

روزهای کاری

تخصص

پزشک

شنبه

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر حامد زمانی

یکشنبه

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر حامد زمانی

دوشنبه

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر حامد زمانی

سه شنبه

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر حامد زمانی

چهارشنبه

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر حامد زمانی

پنح شنبه

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر حامد زمانی

 

روزهای کاری

تخصص

پزشک

شنبه

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سریع

دوشنبه

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سریع

چهارشنبه

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سریع