• تهران- خیابان كارگر شمالي كوچه 19 پلاك 144
  • 98-21-8833-6310+
  • شنبه الی پنجشنبه - 7 صبح الی 9 شب

آمادگي هاي كولونوسكوپي به تفكيك پزشكان

راهنماي آمادگي جهت كولونوسكوپي صبح  پزشكان :  جناب آقاي دكتر دوغايي، جناب آقاي  دكتر ناصري مقدم، سركار خانم دكتر مخترع، جناب آقاي دكتر فلاح، جناب آقاي دكتر كاظمي، جناب آقاي دكتر جمالي، جناب آقاي دكتر انصاري، جناب آقاي دكتر خطيبيان، جناب آقاي دكتر محمدنژاد،جناب آقاي دكتر شهبازخاني،جناب آقاي دكتر هوشنگي، سركار خانم دكتر زنده دل، سركار خانم دكتر آل طه، سركار خانم  دكتر فارسي و جناب آقاي دكتر واحدي

روز قبل از كولونوسكوپي:

ساعت 8صبح صبحانه سبك بدون شير و لبنيات ميل كنيد. از ساعت 8تا12فقط مايعات زلال و صاف شده به مقدار 8تا10ليوان(مثل آب چاي سون آپ و شربت آبليمو)بنوشيد. بين ساعت 12تا13ناهار سبك شامل يك قطعه سينه مرغ پخته شده و يك برش نان تست يا سوپ كاملا صاف شده به همراه 2عدد قرص بيزاكوديل ميل كنيد. ازاين پس تازمان كولونوسكوپي هيچگونه غذاي جامد ميل نكنيد(شامل هندوانه خربزه ميوه آش و سوپ هم ميشود)3بسته پودر پيدرولاكس رادر 3ليتر اب حل كنيد(3ليتر تقريبامعادل 12-13ليوان پر مي باشد)و از حدود 3بعدازظهر15تا20دقيقه 1ليوان از اين محلول ميل نمائيد.ساعت6بعدازظهر دو عددقرص بيزاكوديل بخوريد. پس از اتمام محلول پيدرولاكس هرچه مايل بوديد مايعات زلال و شفاف مثل آب،آب قند، چاي شيرين ،چاي عسل، آب ميوه كاملا صاف شده،آب يخ يا سوپ كاملا صاف شده ميل كنيد.تاكيد ميكنم هيچگونه موادخوراكي جامد نخوريد.پس از اتمام 3بسته پودر حدود 2ساعت استراحت كنيد سپس 2بسته پودر ديگر را در دو ليتر آب (حدود8ليوان) حل نموده و از ساعت 9شب هر15-20دقيقه ميل نماييد. پس از اتمام محلول تا زمان انجام كولونوسكوپي هيچ چيز ميل نكنيد و ناشتا باشيد.

تذكرات مهم:

1-يك نفر همراه داشته باشيد.

2-اگربه هردليلي دارويي مصرف مي كنيد پزشك و پرستار رادر جريان بگذاريد.

3-تا12ساعت بعداز عمل از انجام هرگونه فعاليت(مثل رانندگي) كه به تمركز حواس نياز دارند خوداري نماييد.

4-درصورت مصرف قرص آسپرين ،وارفارين ، پلاويكس ، اوسويكس  در زمان تعيين وقت اطلاع دهيد تا دستورات لازم به شماداده شود.

5-درصورتي كه مبتلا به بيماري قند (ديابت)هستيد درزمان تعيين وقت اطلاع دهيد تاراهنمايي لازم رادريافت كنيد.

6-از زمان پذيرش تازمان دريافت پاسخ 8 ساعت طول مي كشد اين زمان به هيچ عنوان قابل تغيير نيست لطفا وقت خود وهمراهانتان راتنظيم نمائيد.

 

 

 

راهنماي آمادگي جهت كولونوسكوپي عصر پزشكان : جناب آقاي دكتر دوغايي ،جناب آقاي دكتر محمدنژاد،جناب آقاي دكتر ناصري مقدم ، سركار خانم دكتر مخترع ، جناب آقاي دكتر فلاح  ،جناب آقاي دكتر كاظمي ، جناب آقاي دكتر جمالي ، جناب آقاي دكتر انصاري ، جناب آقاي دكتر خطيبيان ، جناب آقاي دكتر شهبازخاني ، جناب آقاي دكتر هوشنگي  ، سركار خانم دكتر زنده دل، سركار خانم دكتر آل طه، سركار خانم دكتر فارسي و جناب آقاي  دكتر واحدي

                                                                 روز قبل از كولونوسكوپي :

 ساعت 8 صبح صبحانه سبك بدون شير و لبنيات ميل كنيد. از ساعت  8تا12 فقط مايعات زلال و صاف شده به مقدار 8تا 10ليوان (مثل آب چاي سون آپ و شربت آبليمو) بنوشيد بين ساعت 12تا13ناهار سبك شامل يك قطعه سينه مرغ پخته شده و يك برش نان تست يا سوپ كاملا صاف شده به همراه 2 عدد قرص بيزاكوديل ميل كنيد. از اين پس تا زمان كولونوسكوي هيچگونه غذاي جامدنخوريد(شامل هندوانه خربزه ميوه آش و سوپ هم ميشود) 3بسته پودر پيدرولاكس را در 3ليتر آب حل كنيد(3ليتر آب تقريبا معادل 12-13ليوان پر مي باشد) و از حدود 3بعدازظهر 15تا 20دقيقه 1ليوان از اين محلول ميل نمائيد. ساعت 6بعدازظهر 2عدد قرص بيزاكوديل بخوريد. پس از اتمام محلول پيدرولاكس هرچه مايل بوديد مايعات زلال و شفاف مثل آب،آب قند،چاي شيرين،چاي عسل،آب ميوه كاملا صاف شده،آب يخ يا سوپ كاملا صاف شده تاكيد ميكنم هيچگونه مواد خوراكي جامد ميل نكنيد.

                                                                          روز كولونوسكوپي: 

ساعت 6صبح روز انجام كولونوسكوپي 2عدد قرص بيزاكوديل بخوريد سپس دو بسته پودر پيدرولاكس را در دوليتر آب (حدود8ليوان)حل كرده و هر15-20دقيقه يك ليوان ميل نمائيد. پس از اتمام محلول تا زمان انجام كولونوسكوپي هيچ چيزميل نكنيد و ناشتاباشيد.

 تذكرات مهم:

1-يك نفرهمراه داشته باشيد.

2-اگربه هردليلي دارويي مصرف مي كنيد پزشك و پرستار را در جريان بگذاريد.

3-تا12ساعت بعد از عمل از انجام هر گونه فعاليت (مثل رانندكي ) كه به تمركز حواس نياز دارند خوداري نماييد.

4-در صورت مصرف قرص آسپرين،وارفارين،پلاويكس و اوسويكس در زمان تعيين وقت اطلاع دهيد تا دستورات لازم به شما داده شود.

5-در صورتي كه مبتلا به بيماري قند(ديابت) هستيد در زمان تعيين وقت اطلاع دهيدتا راهنمايي لازم را دريافت كنيد.

6-از زمان پذيرش تا زمان دريافت پاسخ 8ساعت طول مي كشد اين زمان به هيچ عنوان قابل تغيير نيست لطفا وقت خود و همراهانتان را تنظيم نمائيد.

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                        از حسن توجه شماسپاسگزاريم   

 

 

 

 

راهنماي آمادگي جهت كولونوسكوپي مربوط به پزشكان:

جناب آقاي دكتر باقري، جناب آقاي دكتر صادقي ، جناب آقاي دكتر صابرفيروزي،جناب آقاي دكتر زماني،سركار خانم دكتر نوذري

 

كولونوسكوپي روشي است بدون درد براي بررسي روده بزرگ كه مدت زمان اجراي آن  20 الي 30 دقيقه است.

اين بررسي توسط لوله باريك و قابل انعطافي كه مجهز به دوربين است انجام مي گيرد.ممكن است در بعضي مواقع به علت تجمع گاز درد مختصري در روده ايجاد شود كه با دفع گاز از شدت درد كاسته مي شود.

آمادگي قبل از كولونوسكوپي:

1-يك شيشه شربت سناگراف تهيه كنيد و ساعت 10:00صبح روز قبل از انجام كولونوسكوپي به صورت يكجا ميل كنيد.

2-روز قبل كولونوسكوپي وعده ناهار سوپ صاف شده ميل شود وهيچ غذاي جامدي مصرف نشود.

3-پنج بسته پودر پيدرولاكس خريداري كرده هربسته در يك ليتر آب (3ليوان)حل كرده،ازساعت13:00بعدازظهر الي شب به تدريج ميل شود كه مجموعا 15ليوان مي شود.

4-رژيم غذايي روز قبل از كولونوسكوپي تا انتهاي شب مايعات صاف شده از قبيل آب،چاي ،آب كمپوت بي رنگ و آب گوشت صاف شده مي باشد(مصرف شير و آب ميوه هاي كدر مانند آب هويج ،آب هندوانه ممنوع است).

5-به دليل بيهوشي سبك لازم است لاك ناخن پاك شود و زيور آلات همراه نداشته باشيد.

6-هرگونه مدارك قبلي در ارتباط با بيماري فعلي خودراهمراه بياوريد.

7-در صورت هرگونه بيماري قلبي و ريوي پزشك خود را مطلع سازيد.

8-هشت عدد قرص بيزاكوديل از داروخانه تهيه گردد، روز قبل از كولونوسكوپي هر6ساعت،2عدد مصرف گردد.

9-هشت عدد قرص دايمتيكون از داروخانه تهيه گردد. روز قبل از كولونوسكوپي هر6ساعت 2عدد مصرف گردد.

10-صبح روز كولونوسكوپي شما بايد 8 ساعت ناشتا باشيد.

11-حين انجام كولونوسكوپي از داروهاي آرام بخش و يا بيهوشي سبك تحت نظرمتخصص بيهوشي استفاده ميگردد تا شما احساس ناراحتي نكنيد به همين دليل حتما نياز به يك نفر همراه داريد.

مراقبت هاي بعد از كولونوسكوپي:

بعداز كولونوسكوپي تا2ساعت از خوردن غذا خوداري كنيد و درصورت بروز هرگونه تهوع،استفراغ يا خونريزي درد شكم و تب ولرز به پزشك اطلاع دهيد.بعداز كولونوسكوپي12ساعت از انجام كارهاي دقيق و رانندگي پرهيز كنيد.

توجه: بيماراني كه يبوست هميشگي دارند از شربت سناگراف 2عددبه فاصله زماني 4الي 5ساعت ميل كنند. ساعت گفته شده به بيمار ساعت حضور بيمار است درصورت تاخيرلطفااطلاع داده شود.

تذكرات مهم:

1-يك نفر همراه داشته باشيد.

2-اگردارويي مصرف ميكنيد لطفا پزشك و پرستار رادرجريان قرار دهيد.

3-تا12ساعت بعداز انجام عمل فعاليتهايي كه نياز به تمركز حواس دارند مثل رانندگي پرهيز كنيد.

ضميمه راهنماي آمادگي جهت كولونوسكوپي:

در صورتي كه مراجعه كننده يبوست داشته باشد يك عدد شربت سناگراف ظهر روز قبل از كولونوسكوپي مصرف شود.درصورتي كه يبوست شديد داشته باشد 2عدد شربت به فاصله زماني 4الي5ساعت ميل كند.افرادي كه قرص آسپرين و پلاويكس و يا وارفارين مصرف مي كنند 4الي 5روز قبل داروي خود را قطع نمايند و افرادبالاي 60سال كه ناراحني قلبي دارند و آسپرين يا پلاويكس يا وارفارين استفاده ميكنند بايد تاييديه پزشك قلب راگرفته و با مشاوره پزشك قلب داروي خود را قطع نمايند.

افرادي كه تحمل مصرف پودر پيدرولاكس را ندارند و افراد دياليزي ميتوانند 2عدد شربت سناگراف با فاصله زماني 12ظهر -5بعدازظهر ميل كنند.

لازم است بدانيد كه :

ساعت پذيرش شما   ميباشد. خواهشمنداست راس ساعت تعيين شده در كلينيك حضور داشته باشيد.

معمولا انجام معاينه،برطرف شدن عوارض داروها و گرفتن پاسخ بين 6تا8ساعت بطول مي انجامد لطفا وقت خودراتنظيم نماييد.

هزينه انجاك كولونوسكوپي    تومان است درصورت نياز به پاتولوژي و اقدامات ويژه مثل پلي پكتومي،كش اندازي هموروئيد، نمونه برداري متعدد، كنترل خونريزي و.....هزينه آن جداگانه منظور خواهد شد.

                                                                                                                                            از حسن توجه شما سپاسگزاريم.

 

 

راهنماي كولونوسكوپي  جناب آقاي دكتر دلاوري

داروهاي مصرفي : 3 عدد شربت سناگراف(يا 5 عدد شربت سناگل)، يك عدد شياف بيزاكوديل، دو عدد قرص بيزاكوديل، 2دو بسته پودر پيدرولاكس

روز قبل از كولونوسكوپي:

ساعت 8 صبح صبحانه سبك ، بدون شير و لبنيات ميل كنيد.از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر فقط مايعات زلال و صاف شده به مقدار 8

تا 10 ليوان(مثل آب ، چاي و شربت آبليمو)بنوشيد.از ساعت 10 صبح هر 4 ساعت يك عدد شربت سناگراف ميل شود. درصورت استفاده از شربت سناگل از ساعت 10 صبح هر 4 ساعت 2 عدد ميل شود.

بين ساعت 12 تا 13 ناهار سبك شامل يك قطعه سينه مرغ پخته شده به همراه 2 عدد قرص بيزاكوديل ميل كنيد.از اين پس تا 

زمان كولونوسكوپي هيچگونه غذاي جامد ميل نشود (شامل هندوانه ،خربزه، ميوه،آش و سوپ ) هم مي شود ( و فقط مايعات زلال و شفاف به مقدار زياد 20 تا 25 ليوان) استفاده شود . ساعت 8 شب يك عدد شياف بيزاكوديل 

استفاده شود.تا 6 ساعت قبل از انجام كار مايعات زلال و شفاف فراوان استفاده شود.

2بسته پودر پيدرولاكس در دو ليتر آب (معادل 8ليوان) آب حل شود و از روز قبل از انجام از ساعت 13:00هر 15 تا 20 دقيقه يك ليوان از محلول ميل شود

                                                                                                         از حسن توجه شما سپاسگزاريم.

 

راهنماي آمادگي كولونوسكوپي سركار خانم دكتر تاجيك

روز قبل از از انجام كولونوسكوپي مايعات صاف شده و سوپ و آش صاف شده ميل شود.

1 4 بسته پودر پيدرولاكس همراه با 4 عدد شياف بيزاكوديل تهيه شود.

هر بسته پودر پيدرولاكس را در 3 ليوان آب يا آبميوه زلال حل كرده و هر 15 دقيقه يك ليوان مصرف شود . لازم به ذكر است اين محلول حداكثر تا 6 ساعت بعد از تهيه شدن بايد مصرف شود .

2 هر 5 ساعت يك شياف بيزاكوديل استفاده شود .

3 در صورت عدم مصرف پودر توسط كودك ، 5 عدد شياف بيزاكوديل  هر 5 ساعت يك عدد ، قرص بيزاكوديل هر 6 ساعت و شربت سناگراف هر 6 ساعت يك قاشق استفاده شود .

4 بيمار 8 ساعت قبل از انجام بايد ناشتا باشد .

 

از حسن توجه شما سپاسگزاريم.