• تهران- خیابان كارگر شمالي كوچه 19 پلاك 144
  • 98-21-54534000+
  • شنبه الی پنجشنبه - 7 صبح الی 9 شب

آمادگی های كولونوسكوپی به تفکیک پزشكان

 

 

روی دکمه زیر جهت مشاهده ی آمادگی کلونوسکوپی صبح با پیدرولاکس کلیک بفرمائید:

روی دکمه زیر جهت مشاهده ی آمادگی کلونوسکوپی عصر با پیدرولاكس كلیک بفرمائید:

روی دکمه زیر جهت مشاهده ی آمادگی کلونوسکوپی صبح با نوناپيك كلیک بفرمائید:

روی دکمه زیر جهت مشاهده ی آمادگی کلونوسکوپی عصر با نوناپيك كلیک بفرمائید:

 

تذكر : در نظر داشته باشيد وقت آمادگی اعلام شده از سمت پزشك مورد نظر  مطالعه و انجام گردد.