• تهران- خیابان كارگر شمالي كوچه 19 پلاك 144
  • 98-21-8833-6310+
  • شنبه الی پنجشنبه - 7 صبح الی 9 شب

نوبت دهی آنلاین کلینیک مسعود

قوانین و مقررات

توجه داشته باشید که ممکن است تعدادی از افراد همزمان اقدام به وقت گیری آنلاین برای همان پزشک و همان زمانی را انجام دهند که شما قصد انتخاب آن را دارید. در اینصورت نوبت به اولین کسی می رسد که زودتر فرم خود را ارسال کرده باشد و بقیه باید وقت دیگری را انتخاب کنند.

قوانین را مطالعه نموده و آنها را می پذیرم.

مشخصات بیمار:

به کدام تخصص نیاز دارید؟
پزشک خود را انتخاب کنید
تاریخ مراجعه را مشخص کنید
زمان (حدودی) را انتخاب کنید
پیش فاکتور

تاریخ: شنبه 10 اسفند 1398
سرویس دهنده: کلینیک تخصصی مسعود
تهران- خیابان كارگر شمالي كوچه 19 پلاك 144
98-21-8833-6310+
سرویس گیرنده:

طریقه پرداخت آنلاین
مبلغ 520.000 ریال
خدمت مبلغ
520.000 ریال
مجموع: 520.000 ریال