• تهران- خیابان كارگر شمالي كوچه 19 پلاك 144
  • 98-21-54534000+
  • شنبه الی پنجشنبه - 7 صبح الی 9 شب

آزمايشگاه

در حال ساخت

 

آدرس آزمايشگاه كلينيك مسعود : كارگر شمالي كوچه نوزدهم پلاك 144 كلينيك گوارش و كبد مسعود